Język polski 9.10.2021

157

Temat. Wielcy Polacy – ciąg dalszy. 

  1. ” O tym, jak ksiądz Karol stał na zielonej ławce” pod.s. 46-47. Ćwiczenie głośnego czytania oraz praca z tekstem.
  2. Przybliżenie postaci Karola Wojtyły – przyszłego papieża Jana Pawła II, pod.s. 51.
  3. Watykan –  państwo papieskie, pod.s. 52.
  4. Poprawa i omówienie dyktanda.

Temat: Przypomnienie i utrwalenie wiadomości o rzeczowniku.

  1. Wyrazy odmienne i nieodmienne.
  2. Rzeczownik – część mowy, która nazywa wszystko to, co nas otacza: (przedmioty, osoby, zwierzęta, rośliny, zjawiska przyrody, miejsca na Ziemi i w kosmosie).
  3. Ćwiczenia utrwalające wiadomość o rzeczowniku, ćw. s.18 -22.

Praca domowa ćw. 2 s.22

Pozdrawiam G.Denert