Język polski 6.11.2021

95

Temat: Narodowe Święto Niepodległości.

  1. Przypomnienie daty i okoliczności odzyskania przez Polskę niepodlogłości – pogadanka.
  2. Przybliżenie postaci marszałka Józefa Piłsudskiego.

TemaT: Polskie symbole narodowe – godło, flaga, hymn.

  1. Określenie Polski na mapie Europy i świata. Pogadanaka na temat dziejeów Polski.
  2. Przypomnienie legendy o Lechu, Czechu i Rusie.
  3. “Waleczny orzeł” pod. s. 63. Rozmowa na temat symboli narodowych.
  4. Gry i zapawy patriotyczne.

Temat: Przypomnienie wiadomości o przymiotniku.

Ćwiczenie s.35 – 40.

 

Pozdrawiam G. Denert