Język polski 5.03.2022

68

Temat: Wojna w Ukrainie.

  1. Rozmowa o tym, co czujemy w obecnej sytuacji ( przemyślenia, odczucia).
  2. Jak weryfikować rzetelne źródła informacji? Skąd czerpiemy informacje na temat wojny?

Temat: Wielka Emigracja.

  1. “Wieczór u państwa Platerów” pod.s. 135-136. Rozmowa na temat przyczyn emigracji wybitnych Polaków.
  2. Wyszukiwanie w tekście fragmentów opisu postaci F. Chopina.
  3. Przypomnienie postaci najwybitniejszego polskiego kompozytora.
  4. “Żelazowa Wola” pod.s.137. Dworek, w którym mieszkał Fryderyk Chopin.

Temat: Kazimierz Pułaski – bohater dwóch kontynentów.

  1. “Nasz mały generał” pod.s. 142-143. Odnajdywanie w tekście fragmentów, opisujących życie w Polsce w okresie dzieciństwa K. Pułaskiego.
  2. Przypomnienie postaci K. Pułaskiego i T. Kościuszki oraz ich wkład w walkę o niepodległość Polski i Stanów Zjednoczonych.

Temat: Przypomnienie wiadomości o przysłówku i liczebniku.

Ćwiczenia s.56 – 61.

Praca domowa ćw.5, 6, 7 s.61.

Pozdrawiam G.Denert