Język polski 5.02.2022

94

Temat: Mit jako gatunek literacki.

  1. Poznanie mitu jako gatunku literackiego, utworu podobnego do baśni i legendy, z którego dowiadujemy się o mitycznych bogach, władcach, bohaterach.
  2. Czytanie fragmentu mity o Królu Midasie – ” Złotodajna moc”, pod.s 122-124. Praca z tekstem.
  3. Dyskusja na temat wartości.
  4. Utrwalanie pojęcia mitu i baśni.

Temat: Legenda jako gatunek literacki.

  1. Wzorcowe czytanie “O trębaczu z Wieży Mariackiej” pod.s.129. Opisanie wydarzeń zapisanych w legendzie.
  2. Czym różni się legenda od baśni – pogadanka nauczuciela.
  3. Przytoczenie innych, mniej lub bardziej, znanych polskich legend.

Praca domowa:

Napisz streszczenie wybranego przez siebie mitu.

 

Pozdrawiam G.Denert