Język polski 30.10.2021

100

Temat: Tradycja Zaduszek.

  1. Czym dla Polaków jest tradycja Zaduszek?
  2. Opisywanie cmentarzy polskich w okresie Wszystkich Świętych.
  3. Analiza wiersza H. Łachockiej “Tym co odeszli”, pod.s.58. Określanie nastroju wiersza oraz odszukiwanie porównań i przenośni.
  4. Różnice między Zaduszkami a Halloween.
  5. Rozmowa na temat śmiertelności na przykładzie fragmentu legendy biblijnej “Noe”, pod.s.60-61.

Temat: Przypomnienie zasad pisówni wyrozów z “ch” i “h”.

Ćwiczenia 1- 8, s.31 – 34.

 

Pozdrawiam G.Denert