Język polski 3.10.2020

150

Temat: Nowy rok szkolny.

  1. Dokończenie ćwiczeń z poprzedniej lekcji przypominających wiadomości o rzeczowniku (ćw. s.20-22),
  2. Konflikty w szkole (czyt. podręcznik s.18-19),
  1. Odpowiedzi na pytania świadczące o zrozumieniu tekstu (podręcznik s. 20),
  2. Budowanie słownictwa dotyczącego różnego rodzaju konfliktów (podręcznik s. 20-21),
  3. Zabawy głoskami (ustne i nosowe):
  4. Przymiotniki odrzeczownikowe (ćw.s.15),
  5. Wyrazy pokrewne, w których  „ą” wymienia się na „ę” (ćw. s. 15-16),

Pozdrawiam

G. Denert