język polski 22.01.2022

97

Temat: Mój dom a w nim my – rodzina.

  1. Rozmowa kierowana a na temat domu, jako budynku, mieszkania, miejsca na ziemi, miejsca zapewniającego schronienie i bezpieczeństwo.
  2. “Lekcja życia” pod.s. 109-110. Sprawdzenie rozumienia treści. Rozmowa na temat warunków panujących w domach różnych rodzin. .
  3. Ćwiczenia – karty pracy.
  4. Rysowanie wzoru drzewa genealogicznego oraz poznanie nazw bliskich i dalszych członków rodziny.
  5. Oglądanie zdjęć pięknych dworków i połaców oraz prymitywnych domów, pod.s. 114 -115.

Praca domowa: Karta pracy.

 

Pozdrawiam G. Denert