Język polski 2.04.2022

68

Temat: Ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne.

  1. Przypomnienie wiadomości o zaimkach, ćw.1,2,3,4 s.69-70.
  2. Związki frazeologiczne,ćw.5,6,7,8,9 s.71-72.
  3. Przypomnienie zasad pisowni wyrazów z ż, ćw. s 73-78.
  4. Nauka uważnego czytania ćw.1,2 s. 79.

Praca domowa ćw. 3, 4 s.80

 

Pozdrawiam G.Denert