Język polski 19.03.2022

61

Temat: Powtórzenie wiadomości z ortografii.

  1. Zasady pisowni wyrazów z “ó” i “u”.
  2. Zasady pisowni wyrazów z “rz” i “ż”.
  3. Zasady pisowni wyrazów z “ch” i “h”.

Temat: Dyktando sprawdzające.

!!!Możliwość poprawy dyktanda na najbliższych zajęciach.!!!

Temat: Tworzenie własnego wiersza o dowolnej tematyce.

  1. Poznanie podstawowych zasad tworzenia prostych wierszy (rymowanek).
  2. Tworzenie własnego wiersza o tematyce dowolnej. Uczniowie, którym nie udało się napisać wiersza podczas zajęć poproszą, o napisanie wiersza w domu (minimum cztery wersy).

Przypominam o lekturze “Opowieści z  Narnii”. Ostateczny termin to 26.03.2022.

 

Pozdrawiam G.Denert