Język polski 16.10. 2021

111

Temat: Życie i twórczość Ignacego Jana Paderewskiego.

  1. Doskonalenie głośnego czytania: “Kochaj pajączki, zwłaszcza muzykalne” – fragment pamiętników, pod. s.54-55. Próby opowiadania o atmosferze panującej w wiedeńskim pokoju Paderewskiego.
  2. Posługiwanie się terminami muzycznymi: kompozytor, muzyka poważna, pianista, meloman. Budowa słownictwa dotyczącego muzyki.
  3. Bliższe poznanie postaci I.J. Paderewskiego, pod.s.57.
  4. Przypomnienie wiadomości o przenoszeniu wyrazów i znakach interpunkcyjnych, ćw. s 26-30.

Praca domowa.

Opisz życie i twórczość wybranego przez siebie wybitnego Polaka/wybitną Polkę, oraz uzasadnij dlaczego akurat ta postać zasługuje na uznanie i szcunek.

Pozdrawiam G. Denert