Język polski 13.11.2021

135

Temat: Adam Mickiewicz -największy polski poeta.

 1. Przypomnienie postaci jednego z polskich wieszczów.
 2. Poznanie życia i twórczości Adam Mickiewicza.
 3. “Mickiewicz wraca do kraju” – K. Bandrowski, pod. s.68 – analiza ilustracji dotyczących lekcji, oraz omawianie atmosfery towarzyszącej konduktowi żałobnemu.

Temat: Powtórzenie materiału z gramatyki i ortografii.

 1. Głoski i litery
 2. Głoski dźwięczne i bezdżwięczne.
 3. Głoski ustne i nosowe
 4. Rzeczownik.
 5. Głoski miękkie i twarde, pisownia wielkich liter.
 6. Przenoszenie wyrazów.
 7. Przymiotnik.
 8. Pisownia wyrazów z “ó” i “u” oraz z “h” i “ch”.

Ważne!!! 27 listopada odbędzie się test.

Pozdrawiam G.Denert