Język polski 12.12.2020

126

Temat: Wigilia czasem rodzinnych wzruszeń.

1. Wspólne czytanie “Wigilia w domu państwa Moniuszków” podr.s.90.

2. Przybliżenie uczniom postaci Stanisława Moniuszki.

3. Wyjaśnianie trudnych wyrazów.

4.  Rozmowa na temat życia ludzi z różnych warstw spolecznych: chłopów, służby, szlachty.

 

Temat: Na północnym wierzchołku  Ziemi.

1. Pogadanka nauczyciela na temat roli marzeń, wytyczania sobie celów życiowych i wiary w siebie.

2. Czytanie relacji prasowej z wywiadu z Markiem Kamińskim (podr.s104-106).

3 . Jaś Mela – niepełnosprawy piętnastolatek przykładem, że dzięki ogromnej wierze w siebie i dużemu samozaparciu możliwe jest osiągnięcie wymarzonych celów.

Pozdrawiam G. Denert