J. polski – 8.10.2022

103

1. Wakacyjne aktywności – podręcznik str. 6

2. Harcerstwo polskie – historia, słownictwo i ciekawostki – podręcznik str. 7, 8,9, 10.

3. Odwaga Hani – harcerze w powstaniu warszawskim – podręcznik str. 11,12,14,16, 17.

W domu

str. 12 ćwicz. 2

str. 13 ćwicz. 1 (Jaka była Hania?, Co przynosi wojna?)