J. polski – 5.11.2022

112

1. Szukamy przyjaźni

  • czytanie tekstu – podręcznik str. 25-26
  • pytania do tekstu str. 26 – odpowiedzi w zeszycie.
  • praca ze słownictwem str. 27

2. Różne formy rzeczowników – podręcznik str. 29-32.

Zadanie domowe.

Na 12 listopada:

  • Przygotować się do dyktanda (str. 28)
  • ćwiczyć czytanie tekstu do przedstawienia

Na 26 listopada:

Praca pisemna, str. 28: Napisz, jakiego przyjaciela chciałbyś mieć.

Zadanie proszę napisać na kartkach, które zbiorę na zajęciach 26.11.

3. Próba do przedstawienia.