J. polski – 17.09.2022

73

1. Kreatywne zabawy leksykalne – praca ze słownictwem do obrazków.

2. List z obozu harcerskiego – podręcznik str. 4 i 5, piosenka harcerska

3. ”Bieszczadzki trakt” – uzupełnianie tekstu, wyjaśnienie słownictwa.

4. “Królu, królu daj wojaka…” – zabawa harcerska.