J. polski 14. 01. 2023

96
1. Podręcznik str. 61

Kiedy piszemy ch?

2. Podręcznik str. 68

Kiedy piszemy h?

3. Sławna i odważna Polka – czytanie ze zrozumieniem

Podręcznik. str. 78 – 81