Historia – zajęcia on line 7.11.2020

455

Temat: Wojny Rzeczpospolitej z Moskwą, Szwecją i Kozakami w XVI-XVII wieku.

Notatka z lekcji:

Przez prawie cały wiek XVII Rzeczpospolita prowadziła wojny z sąsiadami – Rosją, Szwecją, Tatarami i Turcją. Zwykle wojny te wygrywała jednak została osłabiona przez powstania kozackie i niszczący najazd szwedzki zwany potopem. Zniszczenia wojenne były tak ogromne, że Rzeczpospolita już nie wróciła do dawnej potęgi z XVI wieku.

Rzeczpospolita za panowania Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta rozpoczęła od wojen z Moskwą(Rosją) w wyniku których utraciła część ziem na wschodzie.  Dopiero nowy król Stefan Batory odzyskał Połock i Inflanty. Po śmierci Batorego królem został Zygmunt III Waza który wykorzystał słabość Rosji i konflikty wewnętrzne i odzyskał wszystkie utracone na rzecz Rosji ziemie. Do najważniejszej bitwy tego okresu należy Bitwa pod Kłuszynem w 1610 roku gdzie Polska pokonała siły rosyjsko-szwedzkie i zdobyła Polskę. W roku 1596 król Zygmunt III Waza przeniósł stolicę do Warszawy. W roku 1648 wybuchł bunt kozacki w Ukrainie która należała do Rzeczpospolitej.  W wyniku zaciętych walk z Kozakami Polska bardzo się osłabiła. Sytuacje tą wykorzystała Rosja i odebrała Polsce wszystko to co udało się odzyskać przez pierwsze 30 lat XVII wieku. Najbardziej wyniszczający dla kraju był potop szwedzki czyli wojna ze Szwecja w latach 1655-1660. Wcześniej Polacy pokonywali kilkukrotnie Szwedów m.in. pod Kircholmem w 1605 roku. Bohaterem tej wojny został Stefan Czarnecki. Pomimo zwycięstwa Polska została straszliwie zniszczona przez wojnę.

Praca na lekcji : Ćwiczenie 4,5 i 6  strony 48-49.

Zadanie domowe : Ćwiczenie 7 i 8 strona 50.

Zadanie domowe proszę przesyłać mi w postaci skanów(zdjęć) z zeszytu na mój adres mailowy : kamill.spspr@gmail.com

Bardzo proszę o obejrzenie w wolnej chwili krótkiego filmu przedstawiającego wojny Rzeczpospolitej w XVII wieku :

Kolejne spotkanie odbędzie się w sobotę 14 listopada pod tym samym linkiem i kodem tj.:

https://zoom.us/j/95897426717?pwd=VUpWTWtKcE1kN1JkTUJkQXZHZ0hIUT09

Meeting ID: 958 9742 6717

Passcode: pmQT6Y