Historia – zajęcia on line 31.10.2020

140

Temat: Demokracja szlachecka.

Notatka z lekcji:

Demokracja to rządy ludu. Rzeczpospolita Obojga Narodów miała ustrój demokracji szlacheckiej. Znaczyło to, że król dzielił się władzą z przedstawicielami szlachty, zebranymi na sejmie. Sejm był zjazdem posłów, wybieranych na sejmikach powiatowych czyli zjazdach całej szlachty z okręgu zwanego powiatem. Szlachta stanowiła 10 % społeczeństwa zatem co dziesiąty mieszkaniec miał wpływ na władzę. Był to wyjątek w całej Europie, w której obywateli w ogóle nie dopuszczano do głosu. Po śmierci w 1572 roku Zygmunta Augusta – ostatniego króla z rodów Jagiellonów szlachta miała prawo do wybory króla (elekcja) co wzmocniło jej wpływ na władzę.

Zadanie domowe : Ćwiczenie 1 strona 36.

3 października do wykonania zostało zadane zadanie domowe : Ćwiczenie 4 i 6 strona 29.

Oba zadania domowe proszę przesyłać mi w postaci skanów(zdjęć) z zeszytu na mój adres mailowy :

kamill.spspr@gmail.com

Kolejne spotkanie odbędzie się w sobotę 7 listopada pod tym samym linkiem i kodem tj.:

https://zoom.us/j/95897426717?pwd=VUpWTWtKcE1kN1JkTUJkQXZHZ0hIUT09

Meeting ID: 958 9742 6717

Passcode: pmQT6Y