Historia 30.01.2020

87

Temat: I i II rozbiór Polski.

notatka z lekcji:

Nadmiar wolności zaszkodził polskiej szlachcie, ponieważ jedna osoba mogła zepsuć swoim protestem działanie całego sejmu. Przez takich ludzi Rzeczypospolita stała sie w drugiej połowie XVIII wieku państwem zależnym od sąsiadów, gdyż obce władze często przekupywały posłów. Dramatyczna zdrojna próba odzyskania niezależności – konfederacja barska – przekonała Rosję, że Rzeczypospolita nie da sobie narzucić rosyjskiej władzy.

W 1772 r. doszło do I rozbiór Polski, z tą chwilą trzej sąsiedzi – Rosja, Austia i Prusy stali się zaborcami, czyli tymi, którzy zabrali ziemie naszego kraju. Walczący do konca konfederaci barscy powędrowali w kajdanach na Syberię.

1788 – 1792 – miały miejsce obrady Czteroletniego lub Wielkiego sejmu.

3 maja 1791r. ustanowienie Konstytucji 3 maja, była to pierwsza taka konstytucja w Europie i druga na świecie.

1793r. doszło do II rozbioru Polski brały w nim udział Rosja i Prusy.

Praca domowa.

Proszę wypisać do zeszytu z podręcznika, najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 Maja.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska