Historia – 28.11.2020

160

Temat: Wojny z Tatarami i Turkami w XVII wieku.

Notatka z lekcji:

Rzeczpospolita w XVII wieku uważana była za „przedmurze chrześcijaństwa”, broniła bowiem Europę przed najazdami muzułmańskich Tatarów i Turków. Tatarzy byli bardzo przekupni i raz walczyli przeciwko Polsce raz przeciwko Rosji. Wielkim wrogiem na południu była Turcja z którą Polska w XVI wieku utrzymywał pokój. Jednak przyjazna polityka Polski wobec Austrii – wroga Turcji wywołała wojnę. Po pierwszej porażce pod Cecorą w 1620 roku przyszło wspaniałe zwycięstwo pod Chocimiem w 1621 roku. Turcja widząc jednak słabość Polski w wojnie ze Szwecją i buntem kozackim na Ukrainie postanowiła ponownie uderzyć na Polskę. Utracono najważniejszą twierdzę – Kamieniec Podolski. W 1674 roku królem został Jan III Sobieski, który w roku 1684 ruszył z pomocą Austrii pod Wiedeń. Po wspaniałej bitwie polskiej husarii pokonano Turków i uratowano Wiedeń od tureckiej niewoli. Turcja traktowała Polskę jako honorowego wroga i nigdy nie uznała rozbiorów Polski.

Zadanie domowe:

Ćwiczenie 1 i 2 strona 70.

Przygotuj się do sprawdzianu, który odbędzie się za tydzień 5 grudnia. – sprawdzian znajduje się poniżej:

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI_5_b