Historia – 26.09.2020

251

Temat: Złoty wiek w Polsce.

Film edukacyjny :

Film stanowi podsumowanie końca ery dynastii Jagiellonów, wprowadzenie Polski w złoty wiek oraz ukazanie sukcesów politycznych, kulturalnych, gospodarczych i militarnych Polski w XV i XVI wieku.

Praca na lekcji :

Ćwiczenie 6 strona 18.