Historia 20.02.2021

121

Temat Powstanie kosciuszkowskie i upadek państwa polskiego.

Drugi rozbiór Polski był katastrofą. Władze przejęli zdrajcy (targowiczanie), którzy robili wszystko, co nakazywał im rosyjski ambasador. Niszczona polska armię, rozkradano skarb państwa. Zaborcy przewisywali rychłą i całkowitą likwidację Polski. Zwolennicy Konstytucji 3 Maja byli prześladowani. Polska była pełna rosyjskich żołnierzy.

Największym miastem wolnym od Rosjan był Kraków. Tu powołano władze powstania marzec 1794r. Najwyższym Naczelnikiem został Tadeusz Kościuszko. Zadaniem powstańców bylo prowadzenie działań partyzanckich lub miażdzenie wroga samą ilością żołnierzy, gdyż powstańcom brakowało broni.

Bitwa pod Rcławicami – zwycięstwo – 4 kwietnia 1794r (chłopscy ochotnicy – kosynierzy).

Bitwa pod Maciejowicami – październik 1794r.

W 1795 r. – Polska została wymazana z map Europy i świata, a jej ziemiami podzielili się sąsiedzi.

Praca domowa,

Proszę przeczytać wiadomości ze strony 104-107 podręcznik. Przepisać notatkę do zeszytu. Na następne zajęcia uczniowie maja przygotować krótki referat na temat ,,Żołnierzy Wyklętych”. Prośba do rodziców, proszę, aby kazdy sprawdził czy otrzymał ode mnie na email informację dotyczące konkursu, jeżeli nie to proszę się ze mną skontaktować.

pozdrawiam

Sylwia Baginska