Historia 20.02.2020

86

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Pytania na sprawdzian.

  1. Kiedy uchwaloną konstytucję pierwszą w Europie, drugą na świecie i jak ona się nazywała?
  2. Wypisz najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 maja.
  3. W którym roku była:

Deklaracja Niepodległości –

Bitwa pod Saratorgą –

Bitwa pod Savannah –

4. W którym roku był I i II rozbiór Polski, które państwa brały w nim udział?

5. Kto to był Tadeusz Rejtan?

Zakres materiału od strony 83 do103. Będzie też pytanie na ocenę celującą. Powodzenia w nauce.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska