Historia – 19.09.2020

155

Temat : Ostatni Jagiellonowie.

Notatka z lekcji:

Polska i Litwa w XV wieku była największym państwem europejskim. Państwem tym rządził Kazimierz Jagiellończyk, zasłużył się on w wielu wojnach pokonując Krzyżaków i odzyskując Pomorze Gdańskie. Król miał aż 6 synów. Postanowił obsadzić ich na tronach w Polsce oraz w sąsiednich Węgrzech i Czechach które również były pod panowaniem Jagiellonów. Zygmunt Stary syn Kazimierza był jednym z najdłużej panujących władców Polski(1506-1548). Za jego panowania Polska wkroczyła w złoty wiek stając się potężnym, bogatym i spokojnym państwem. Żoną Zygmunta Starego była włoska księżniczka Bona która również przyczyniła się do rozwoju kraju. Pod koniec życia króla to ona sprawowała faktyczną władzę w kraju. Zmieniono sposób uprawy ziemi a do kraju zaczęły napływać wpływy kultury z Europy zachodniej. Nowa sztuka, która przywędrowała z Włoch nazywana jest sztuką renesansową. Jedną z największych zasług króla Zygmunta Starego było ostateczne pokonanie Krzyżaków i złożenie przez nich hołdu w 1525 roku który został namalowany przez Jana Matejkę “Hołd pruski”. Król doczekał się syna Zygmunta Augusta, który panował w latach 1548-1572 i był ostatnim królem z dynastii Jagiellonów. Król Zygmunt August jeszcze mocniej związał Polskę z Litwą, zdobył też Inflanty oraz udoskonalił wojsko i finanse państwa.

Na dworze królewskim w okresie renesansu gościli wielcy twórcy m.in. Jan Kochanowski. W tym okresie powstawały też ważne dzieła literatury polskiej jak utwory Mikołaja Reja nazywanego ojcem mowy polskiej. Wpływy architektury renesansowej widać do dziś na Wawelu który był siedzibą królów polskich.

Praca na lekcji:

Ćwiczenie 1,2,3 strony 16-17.

Zadanie domowe :

Ćwiczenie 4 strona 17.

Poniżej zamieszczam przedmiotowy system oceniania z historii w klasie 5 oraz podstawę programową.

PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLASY 5 SP Przedmiotowy system oceniania z historii