Historia 17.04.2021

58

Temat: Żołnierze wyklęci – czytanie referatów.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska