Historia 13.02.2010

107

Temat: I i II rozbiór Polski – Konstytucja 3 maja – kontynuacja tematu.

Na następnych zajęciach będzie powtórzenie materiału, natomiast za dwa tygodnie napiszecie sprawdzian. Proszę o przypomnienie przerobionego materiału na przyszłe zajęcia tj. dwa ostatnie tematy – Bohaterowie Polski i Ameryki Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski, I i II  rozbiór Polski oraz Konstytucja 3 maja.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska