Historia 10.04.21 zajęcia on line.

120

Temat: Żołnierze wyklęci.

Na dzisiejszych zajęciach uczniowie referowali swoje prace, pozostałe referaty sprawdzę na najbliższych zajęciach.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska