Historia – 09.01.2021

120

Temat : O reformę państwa.

Notatka z lekcji:

Zniszczenia wojenne w XVII wieku oraz rosnący egoizm szlachty doprowadziły do upadku znaczenia władzy królewskiej. Sejmy były zrywane z powodu stosowania liberum veto. Wielkiego zadania odbudowy ducha patriotycznego podjęli się wybitni działacze oświeceniowi i skupieni wokół króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ich dziełem było stworzenie nowoczesnego systemu szkolnego, którym zarządzała Komisja Edukacji Narodowej.

Praca na lekcji :

Ćwiczenie  3 strona 81.

Zadanie domowe : Ćwiczenie 1 strona 80 oraz ćwiczenie 4 strona 82.