Historia – 03.10.2020

157

Temat: Unia lubelska.

Notatka z lekcji:

Polska i Litwa w XV i XVI wieku były połączone osobą jednego władcy – jednym królem. W 1569 roku zawarto unię realną między tymi państwami co znacznie zwiększyło połączenie Polski i Litwy i zintegrowało oba narody.  Od nazwy miasta gdzie ją podpisano nazywamy ją Unią Lubelską. Od 1569 roku nazwa państwa brzmiała Rzeczpospolita Obojga Narodów. Wspólne dla obu państw były : polityka, moneta i sejm. Rzeczpospolita Obojga Narodów była państwem bardzo tolerancyjnym gdzie każdy mógł wyznawać swoją religię.

Praca na lekcji :

Analiza mapy strona 21 oraz ćwiczenie 1,4,7 strony 26-29.

Zadanie domowe :

Ćwiczenie 46 strona 29.