28.11 – klasa 5b.

133

Temat: Powtórzenie wiadomości z części mowy.

Szanowni Państwo,

podczas sobotnich zajęć przy pomocy gier i zabaw udało nam się powtórzyć wiadomości z rzeczownika, czasownika, przymiotnika, liczebnika oraz przysłówka. Dzieci poprzez pracę w grupie wzięły udział w następujących grach: paszporty wyrazowe, kwadromino, opowieść z kubeczków, gramatyczne państwa-miasta oraz tworzenie plakatów przedstawiających części mowy. W drugim semestrze powrócimy jeszcze do zagadnień gramatycznych, by wiadomości zostały trwale zapamiętane przez uczniów.

W tym tygodniu nie zadawałam pracy domowej.

Przypominam, że wciąż oczekuje na karty pracy od części uczniów. Niestety, również na te, które powinny zostać wysłane do mnie do 30.11. Proszę, by wszelkie zaległości zostały nadrobione do końca tego tygodnia, w przeciwnym razie będzie to skutkowało oceną niedostateczną za brak wykonanej pracy. Termin ten wynika z faktu, że jestem zobowiązana wystawić uczniom oceny półroczne z języka polskiego. Zdjęcia wykonanych prac proszę wysyłać na: karolinak.spspr@gmail.com. Chciałam zaznaczyć również, że uczniowie starający się o ocenę celującą powinni wykonywać zadania dodatkowe załączone do kart pracy oraz dodatkowy arkusz z ćwiczeniami.

Tak, jak wspominałam w ostatnim mejlu, w grudniu na lekcjach języka polskiego pojawi się zastępstwo. Wynika to z faktu, że wyjeżdżam do Polski na okres świąteczny. Jednak jako wychowawczyni, wciąż pozostaje w stałym kontakcie z Państwem i jestem do Waszej dyspozycji poprzez e-mail. To również ja będę sprawdzała wszelkie karty pracy, czy też zadania dodatkowe, stąd też prośba o wysyłanie wszystkiego poprzez pocztę internetową.

Łącze serdeczne pozdrowienia,

Karolina Kuczyńska