26.09 – klasa VB

130

Temat: Pamiętny wrzesień 1944 roku. 

Cel: Poznasz historię powstania warszawskiego.

NACOBEZU:

  • wiem, jakie znaczenie miało powstanie dla Polski;
  • dokonam analizy postaci fikcyjnej z opowiadania “Odwaga Hani”.
  1. Odczytanie opowiadania “Odwaga Hani” (podręcznik, str. 12-13).
  2. Rozmowa sterowana na temat tekstu.
  3. Samodzielne sporządzenie notatki do zeszytu (3-4 zdania). Pytania pomocnicze do notatki: Kim była Hania? Co ją spotkało? Jaką osobą była bohaterka?

Temat: Nik poznaje rzeczownik. 

Cel: Wiem, czym jest rzeczownik.

NACOBEZU:

  • potrafię odmienić rzeczownik przez przypadek oraz liczbę;
  • znam zasadę pisowni “nie” z rzeczownikami.
  1. Sporządzenie krótkiej notatki w zeszycie.
  2. Zdania wykonane na lekcji (zeszytu ćwiczeń): 1/str.18; 2/str.19; 4/ str.19; 5/str.20.

Praca domowa (zeszyt ćwiczeń): 3/str.19, 6/ str.20; 7/str.20.

 

Łącze serdeczne pozdrowienia,

Karolina Kuczyńska