21.01.2023 – J. polski

90
  1. Ćwiczymy wyrazy z h i ch – gra Kaleidos i wyszukiwanie rzeczy, w których nazwach kryją się te litery
  2. Czytamy Pajączka na rowerze – rozdział 1 i 2
  3. Ćwiczenia na rozumienie ze słuchu – Akademia Krakowska – wideo na platformie You Tube (klik) i karty pracy

Pytania z kart pracy:

  1. Gdzie i kiedy powstała najstarsza uczelnia w Europie?
  2. Jak kiedyś nazywano uniwersytety i czego tam uczono?
  3. Kiedy i gdzie powstał pierwszy uniwersytet w Polsce i kto go założył? Czego tam uczono?
  4. Kto mógł zapisać się do akademii i od jakiego wieku?

Zadanie domowe

  1. Przygotuję się do dyktanda ze str. 63
  2. Przeczytam (najlepiej na głos) 3. rozdział książki “Pajączek na rowerze”
  3. Będę pamiętać, żeby na następne zajęcia przynieść książkę o Pajączku