13.02, klasa Vb, język polski

89

Temat: Wprowadzenie do teorii filmu – omówienie fragmentów „Harrego Pottera”.

CEL: Staje się świadomym odbiorcą filmu.

NACOBEZU:

– wiem, czym jest: adaptacja, scenografia, film, światło filmowe, kadr, świat przedstawiony;

– wiem, kim jest: scenarzysta, reżyser, aktor.

Pierwsza godzina lekcyjna została poświęcona na napisanie dyktanda. Uczniowie nieobecni napiszą je podczas najbliższych zajęć.

Kolejne dwie godziny poświecone zostały wprowadzeniu do języka filmu oraz krótkiemu omówieniu rozdziału z “Harrego Pottera”. Lektura będzie kontynuowana na kolejnych zajęciach, dlatego proszę by uczniowie, którzy nie przeczytali tekstu, nadrobili zaległości.

Praca domowa:

Wyjaśnię pojęcia: ekranizacja, adaptacja.

Co zobaczę w lustrze Ain Eingarp? – odpowiedz na pytanie w 10-12 zdaniach.