Zajęcia z języka polskiego 15.04

51

Temat: Historia mojego nazwiska. Czasownik. 

  1. Odczytanie tekstu pt. “Niedbały robi dwa razy” str. 137-138.
  2. Omówienie tekstu (zad.1/str. 138).
  3. Przypomnienie najważniejszych informacji o czasowniku.
  4. Rozwiązanie zadań: 2,3/str.139; 4,5,6,7/str.142; 8,9/str.143; 10,11/str.144.

Praca domowa

Czym jest legenda?