Zagadnienia na sprawdzian z języka polskiego (9.03).

260

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczam zagadnienia, które sprawdzone zostaną podczas zapowiedzianego przeze mnie sprawdzianu. Będzie to jedna z dwóch prac pisemnych, które przewiduje w tym semestrze. Zwracam również uwagę, że w poniższych wytycznych znajdują się zagadnienia, które zostaną opracowane podczas kolejnych zajęć, ze względu na czas, który nam pozostał do tej pracy pisemnej.

 1. Rzeczownik –> definicja rzeczownika; odmiana rzeczownika przez przypadki; określanie rodzaju.
 2. Przymiotnik –> definicja; odmiana przez przypadki; liczby oraz rodzaje; stopniowanie przymiotników (regularne, nieregularne, opisowe).
 3. Tworzenie rzeczowników odprzymiotnikowych oraz odczasownikowych.
 4. Przyimek –> definicja; rozpoznawanie wyrażenia przyimkowego.
 5. “Galop 44′” –> znajomość treści fragmentu tekstu omawianego na zajęciach; znajomość terminu – Powstanie Warszawskie.
 6. Zawiadomienie –> umiejętność pisania zawiadomienia (Podręcznik do kształcenia literackiego str. 109).
 7. “Sen o Warszawie” Czesław Niemen –> znajomość terminu: metafora, akapit oraz epitet; znajomość treści utworu (Podręcznik do kształcenia literackiego str. 147).
 8. “Przyjaciele” Ignacy Krasicki (str.101) –> znajomość terminu: bajka, puenta, morał; znajomość treści utworu.
 9. “Trzynasta Podróż w Poszukiwaniu mamy” (str. 119-122) –> znajomość tekstu.
 10. “Czy snickers wygra z twoim głodem?” (str. 169-170) –> znajomość treści; znam definicję reklamy.
 11. “Ania z Zielonego Wzgórza” (str. 68) –> znajomość treści.

 

Łącze serdeczne pozdrowienia,

Karolina Kuczyńska