Przyroda – zajęcia on line 7.11.2020

152

Temat: Cechy krajobrazów Polski.

Notatka z lekcji:

Krajobraz to widok otaczającego terenu. Różni się gdy jesteśmy na wsi, w mieście, w górach czy nad morzem. Krajobraz możemy podzielić na naturalny i przekształcony. Krajobraz naturalny został wykształcony wyłącznie przez przyrodę. Może być on :

– nizinny głównie płaski z wolno płynącymi szerokimi rzekami,

-wyżynny z pofałdowaną powierzchnią terenu , skałkami i skarpami oraz

-górski z bardzo dużymi wysokościami względnymi, z krętymi, wąskimi i szybko płynącymi rzekami gdzie występuje piętrowy układ roślinności.

Krajobraz przekształcony to taki, który zmienił człowiek. Może być on :

– rolniczo – wiejski z dużymi otwartymi przestrzeniami gdzie dominują pola uprawne a teren jest słabo zaludniony,

-miejski – silnie przekształcony przez człowieka z gęstą siecią ulic, dużym zaludnieniem i natężeniem ruchu,

-przemysłowy – również silnie przekształcony ze zniszczoną roślinnością i licznymi obiektami przemysłowymi jak np.kominy.

Praca na lekcji : Ćwiczenie 1,2,3 strony 103-104

Zad. domowe : Pytania 1 i 2 strona 105.

Zadanie proszę przesłać na mojego maila : kamill.spspr@gmail.com

Kolejne spotkanie odbędzie się w sobotę 14 listopada pod tym samym linkiem i kodem tj.:

https://zoom.us/j/98081917179?pwd=NTdkSW5mMmZOcU5PMC9sdnhJdDNTUT09

Meeting ID: 980 8191 7179

Passcode: ntLS5a