Przyroda 6.03.2021

110

Temat: Atrakcje turystyczne naszego kraju

Podczas zajęć dowiedzieliśmy się czym są atrakcje turystyczne oraz czym jest turystyka.

Poznaliśmy rodzaje turystyki :

  • turystyka wypoczynkowa
    • bierna
    • czynna
  • krajoznawcza

Dowiedzieliśmy się jak powinno być zagospodarowane miejsce, aby było atrakcyjne turystycznie.

Rozmawialiśmy o miejscach, które odwiedzili w przeszłości uczniowie i jakiego rodzaju turystyka to była.

Poznaliśmy atrakcje przyrodnicze i pozaprzyrodnicze występujące w Polsce.

Rozmawialiśmy o Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO.