Przyroda – 28.11.2020

185

Temat: Krajobrazy wyżynne oraz krajobrazy górskie.

Notatka z lekcji:

W skład wyżyn polskich wchodzą następujące krainy geograficzne:

1.Wyżyna Śląska, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, 3.Wyżyna Małopolska z Górami Świętokrzyskimi. 4. Wyżyna Lubelska z Roztoczem.

Powierzchnia wyżyn jest pofałdowana a tereny leżą na wysokości 200-600 m.n.p.m.Na wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej możemy obserwować zjawiska krasowe polegające na rozpuszczaniu skał przez wodę. Wytworzyły się tam rozmaite formy skalne(maczugi, leje, bramy) oraz wiele pięknych jaskiń. Lasy oraz tereny uprawne pokrywają większość powierzchni wyżyn. Wyżyny polskie są dość gęsto zaludnione – a największą aglomeracją czyli skupiskiem miast jest Wyżyna Śląska z aglomeracją górnośląską. Dominuje tam krajobraz przemysłowy.

W skład pasa gór wchodzą następujące krainy geograficzne:

1.Sudety 2. Karpaty.

Obszary górskie są silnie pofałdowane a wysokości względne często przekraczają 100 m. Najwyższym pasmem Sudetów są Karkonosze ze szczytem Śnieżka – 1602 m.n.p.m. natomiast najwyższym pasmem Karpat są Tatry ze szczytem Rysy – 2499 m.n.p.m. będącym najwyższym szczytem Polski. Tereny górskie pokrywają głównie lasy z mniejszymi udziałami terenów uprawnych. W górach jest zimniej gdyż wraz ze wzrostem wysokości spada temperatura o około 0,6 C na 100 metrów. W górach ponadto występują większe opady atmosferyczne i wieją silne wiatry(jak np..:halny).

Zadanie domowe:

Pytanie 1,2,3 strona 125.

Przygotuj się do sprawdzianu, który odbędzie się w sobotę 5 grudnia.- sprawdzian znajduje się poniżej.

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI_KLASA 5A