Przyroda 27.02.2021

87

Ochrona cennych okazów polskiej przyrody

Na lekcji dowiedzieliśmy się co to jest ochrona gatunkowa (ścisła i częściowa). Poznaliśmy przykłady gatunków objętych ochroną częściową i ścisłą.

Dowiedzieliśmy się co to jest Czerwona Księga (Księga, do której wpisywane są bardzo rzadkie, zagrożone wyginięciem gatunki) i czym są pomniki przyrody.

Wyjaśniliśmy sobie konieczność ochrony niektórych gatunków roślin, grzybów i zwierząt.