Przyroda – 26.09.2020

134

Temat: Mój organizm. Energia i pokarm w procesie życiowym.

Notatka z lekcji:

Organizm by mógł rosnąć potrzebuje wielu substancji. Dostarczamy je za pomocą pokarmu. Jedne substancje budują organizm a drugie zapewniają mu energię będąc dla niego paliwem. Energia którą dostarczamy w pokarmie jest uwalniana w komórkach podczas procesu nazywanego oddychaniem komórkowym. Odżywianie ma miejsce wtedy kiedy pokarm trafia do komórek .

Pokarm zanim dostanie się do komórek naszego organizmu pokonuje długą drogę w układzie pokarmowym. Na początku rozdrabniany jest za pomocą naszych zębów, poprzez przełyk trafia do żołądka gdzie jest rozkładany przez enzymy trawienne. Proces ten nazywamy trawieniem.

Zadanie domowe- Pytania kontrolne 1,2,3 strona 17. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.