Przyroda 24.09.2022

151

T: Polska a kraje sąsiednie.

  1. Analiza mapki na str.95 – podanie sąsiadów Polski.
  2. Omówienie wiadomości na str.98  w podręczniku – ludność Polski, mniejszości narodowe, odniesienie do sytuacji na Islandii.
  3. Zadania w zeszycie ćwiczeń: zad.2 str.28, zad.3 str.29

Zadanie domowe:

  • dokończyć zadania w ćwiczeniach (flagi, wypisać państwa wg powierzchni).