Przyroda 24.04 zajęcia on line

75

W jaki sposób możemy określić położenie Polski?

Do położenia Polski na mapie możemy użyć:

– mapy papierowe,

– google maps,

– gogle eatrh,

– gps

 

Położenie Polski ze względów geograficznych:

Położenie geograficzne – określenie miejsca obiektu względem różnych obiektów geograficznych, np. gór, wyżyn, nizin, kotlin, dolin, rzek, jezior, mórz, wysp, półwyspów itp.

Polska ma krajobraz pasowy i zróżnicowany

 

Położenie matematyczno‑geograficzne – określenie współrzędnych geograficznych obiektu (długości i szerokości geograficznej).

Dokładne położenie Polski na mapie

 

Położenie geopolityczne – określenie miejsca obiektu względem państw, a także innych obiektów o znaczeniu politycznym, np. morza czy innego szlaku komunikacyjnego.

Jakie Polska ma znaczenie dla innych krajów i jak inne kraje wpływają na Polskę.

Jaki mamy klimat w Polsce?

Klimat umiarkowany

W Polsce panuje klimat umiarkowany ciepły przejściowy, który jest raczej łagodny – zimy na ogół nie są długie i zbyt mroźne, a lata zazwyczaj nie należą do szczególnie upalnych.

Wyjaśnienie położenia matematyczno‑geograficznego określamy, odczytując długość i szerokość geograficzną danego obiektu. W przypadku obiektów o dużej powierzchni odczytujemy współrzędne geograficzne skrajnych punktów, czyli tych wysuniętych najdalej na północ (N), południe (S), wschód (E) i zachód (W).
Znając współrzędne geograficzne skrajnych punktów danego obszaru, można obliczyć jego rozciągłość południkową i równoleżnikową