Przyroda 20.02.2021

83

Ochrona cennych obszarów przyrodniczych w Polsce.

Na lekcji omawialiśmy jak możemy chronić przyrodę w Polsce i jakie zostały podjęte działania, aby to zrobić.

Omawialiśmy dokładnie jakie są formy ochrony przyrody.

Formy ochrony przyrody:

  • Rezerwaty,
  • parki krajobrazowe,
  • parki narodowe,
  • obszary chronionego krajobrazu,
  • pomniki przyrody,
  • ochrona gatunkowa,
  • obszar Natura 2000.

Na zadanie domowe proszę napisać co to jest Natura 2000?

Pod spodem film edukacyjny na temat lekcji.