Przyroda – 19.12.2020

147

Temat: Wysokogórski krajobraz Tatr.

Wysokogórski krajobraz Tatr znacząco różni się od pozostałych krajobrazów górskich w Polsce. Jadąc do Zakopanego można podziwiać potężną bryłę Tatr – które stanowią najwyższe pasmo Karpat. W Tatrach możemy podziwiać niezwykłe widoki niespotykane nigdzie indziej w Polsce. W Tatrach leży najwyższy szczyt Polski – Rysy – 2499 m.n.p.m. oraz po stronie słowackiej najwyższy szczyt całych Karpat – Gerlach 2655 m.n.p.m. Tatry dzielą się na Tatry Wysokie oraz Tatry Zachodnie. Różnią się one od siebie budową. Tatry Wysokie zbudowane są z twardych granitów a Tatry Zachodnie z miękkich skał osadowych. Jak wiemy w górach wraz ze wzrostem wysokości maleje temperatura. Z tego powodu możemy wyróżnić piętra roślinności(ryc.6 strona 128). Powyżej 2250 m.n.p.m. znajdują się turnie, niżej do wysokości 1800 m.n.p.m. znajdują się hale. W strefie między 1600 a 1800 m.n.p.m. rośnie kosodrzewina czyli niskie iglaste krzewy. Między 1250 a 1600 m.n.p.m. występuje regiel górny a poniżej 1250 m.n.p.m. regiel dolny. W Tatrach występują dzikie zwierzęta m.in. kozice, niedźwiedzie brunatne, świstaki czy orły przednie.

Praca na lekcji:

Ćwiczenie 1,2,3 strony 127-128

Zadanie domowe :

Pytania 1 i 2 strona 128.

WESOŁYCH ŚWIĄT