Przyroda – 19.09.2020

147

Temat : Mój organizm. Szkielet naszego ciała i aktywność fizyczna.

Notatka z lekcji:

Szkielet dorosłego człowieka składa się z aż 206 kości. Mają one za zadanie ochronę narządów wewnętrznych przed urazami oraz usztywnienie organizmu. Organizm człowieka jest zbudowany z komórek które współpracują ze sobą tworząc narządy i zespoły narządów.  Do podstawowych komórek zaliczamy komórki nerwowe, mięśniowe, kostne, krwi, skóry, jajową oraz plemnik.

Kości zbudowane są z komórek kostnych. Gromadzą one sole mineralne m.in. węglan wapnia dzięki którym kości są twarde. Kości mają różne kształty i łączą się ze sobą za pomocą stawów takich jak staw łokciowy, barkowy, kolanowy umożliwiając ruch. Przestrzeń wewnątrz stawów wypełniona jest mazią stawową która umożliwia przemieszczanie się kości względem siebie.

Aktywność fizyczna bardzo dobrze wpływa na wygląd i zdrowie człowieka. Dzięki aktywności fizycznej wzmacniane są mięśnie, stawy, kości, płuca i najważniejszy mięsień – serce. Często siedząc w szkole narażamy swój kręgosłup na skrzywienie. Ważne jest by siedzieć prosto w dobrze dobranej do wysokości ławce.

Wiele aktywności fizycznych możemy uprawiać przez cały rok są też takie które możemy uprawiać tylko w określonej porze roku jak np. łyżwiarstwo. Aktywność fizyczna ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie.

Zadanie domowe:

Zadanie 1 strona 8. Włóż kość z kurczaka do wody z octem i pozostaw na około 3 dni. Po tym czasie wyjmij kość, osusz i zapisz w zeszycie jakie ma właściwości fizyczne( sprężystość, sztywność, twardość, plastyczność).

PoniPSO przyrodażej zamieszczam przedmiotowy system oceniania z przedmiotu przyroda.