Przyroda – 12.12.2020

130

Temat: Krajobrazy wysokogórskie – Tatry i Sudety.

Zadanie domowe :Obejrzyj krótkie filmy i sporządź notatkę zawierającą najważniejsze informacje.

Filmy edukacyjne :