Przyroda 10.04.2021

135

Powtórzenie wiadomości

Na lekcji omówiliśmy pytania na sprawdzian, który odbędzie się za 2 tygodnie

 1. Co to jest miasto? Dużo sklepów, bloków. Zwarta zabudowa. Skupia się to dookoła jakiegoś placu centralnego.
 2. Krajobraz wielkomiejski Warszawy- Duże budynki, drapacze chmur, wieżowce, mało terenów zielonych. Betonowa dżungla
 3. Co to jest aglomeracja? Zlepek miast otaczający największe miasto.
 4. Co to jest przemysł? Fabryki, wytwarzanie czegoś lub wydobywanie.
 5. Co to jest przemysł wydobywczy? Przemysł w którym się coś wydobywa z ziemi. Np. węgiel, sól, rudy żelaza, złoto, bursztyn.
 6. Co to jest przemysł przetwórczy? Przetworzenie czegoś co wydobędziemy.
 7. Główne gałęzie(co produkujemy?) przemysłu w Polsce? Produkcja paliw, samochodów, helikoptery, pociągi.
 8. Podaj 2 formy ochrony przyrody w Polsce? Parki Narodowe, Pomniki przyrody, parki krajobraowe.
 9. Ochrona gatunkowa w Polsce? Zagrożone Gatunki przyrody nieożywionej (rośliny) i ożywionej ( zwierzęta).
 10. Co to jest pomnik przyrody? Głazy, stare drzewa, wodospady.
 11. Wymień północne atrakcje Polski? Trójmiasto itp.
 12. Czym jest turystyka krajoznawcza w Polsce? Zwiedzanie i poznawanie nowych terenów, odkrywanie ich piękna i poznawanie historii.
 13. Czym jest rolnictwo w Polsce? Tereny hodowlano-sadownicze w Polsce.
 14. Co to są użytki rolne? Pola i miejsca ziemskie na których coś możemy wyhodować.
 15. Co to są plony. Wszystko to co rolnicy zebrali ze swoich pól
 16. Jak zwalczać zanieczyszczenia powietrza? Alternatywny transport, zakładanie filtrów na kominy, ekologiczny tryb życia.
 17. Co to jest turystyka bierna? Plażowanie, piknikowanie, leniuchowanie.
 18. Co to jest turystyka czynna? Chodzenie po górach, zwiedzanie, wycieczki rowerowe, wycieczki piesze itp.