Przyroda – 09.01.2021

102

Temat: Tatry – najwyższe góry Polski.

Na lekcji oglądaliśmy film edukacyjny przybliżający kulturę i przyrodę tego regionu.

Praca na lekcji:

Zadanie domowe:

Na podstawie filmu zamieszczonego powyżej sporządź krótką notatkę z najważniejszymi informacjami o Tatarach jakie zapamiętałeś/aś z filmu.