Przyroda 04.04.2020

90

Temat. Plakat – krainy geograficzne.

W oparciu o poznane krainy geograficzne ( pobrzeża, pojezierza, niziny, wyżyny) wykonujemy plakat. Wybieramy jedną formę krajobrazową np. Pobrzeże Szczecińskie, Wyżyna Krakowsko- Częstochowska, Nizina Podlaska. Mile widziane zdjęcia. Można korzystać  też z innych żródeł informacji.

Jeżeli jest problem z brystolem, można wykonać pracę wg własnych pomysłów.

Pracę wysyłamy na adres. lucynab.spspr@gmail.com    do 15.04.2020r.