Przyroda – 03.10.2020

132

Temat: Mój organizm. Prawidłowe odżywianie i ochrona żywności przed zepsuciem.

Notatka z lekcji:

Człowiek do podtrzymywania procesów życiowych musi pobierać pokarm z otoczenia. Jego ilość i rodzaj zależy od wieku człowieka , stanu zdrowia, płci oraz pracy jaką dany organizm wykonuje. Źródłem pokarmu są rośliny i zwierzęta. Pokarmy dostarczają organizmowi ważnych substancji które nazywamy składnikami pokarmowymi(woda, białka, cukry, tłuszcze witaminy i sole mineralne). Składniki te dzielą się na te które budują nasze ciało na te które dostarczają organizmowi energii oraz na te które regulują działanie organizmu. Zdrowe odżywianie to takie, które dostarcza organizmowi wszystkich potrzebnych składników pokarmowych.

Niewłaściwe przechowywanie żywności powoduje jej psucie się i może prowadzić do zatrucia organizmu.  Aby można było przechowywać żywność dłużej wymyślono kilka metod m.in. lodówki gdyż przechowywanie żywności tam gdzie panuje temperatura pokojowa i wilgoć prowadzi do rozwoju mikroorgaznimów i szybszego psucia się żywności. Chcąc przedłużyć trwałość żywności można ją zamrozić, ususzyć, ukisić uwędzić czy pasteryzować.  Zawsze powinniśmy czytać etykiety na produktach które kupujemy. Szczególnie częstym procesem przedłużania zdatności do spożycia produktów jest pasteryzacja która polega na poddaniu działaniu wysokiej temperatury szczelnie zamkniętej żywności(w ten sposób powstają kompoty, dżemy czy przetwory z mięsa i soki).

Zad. domowe :

Zadanie 1 strona 25

Pytania 1,2,3 strona 25